A A A
SmodBIP

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

  • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - pobierz
  • Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
  • Informacja o stanie mienia - pobierz
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz
  • Informacja dodatkowa - pobierz
  • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - pobierz
  • Załącznik nr 1 - Zasady rachunkowości - pobierz
  • Załącznik nr 2 - Zakres zmian w majątku trwałym w 2018 roku - pobierz
  • Załącznik nr 3 - Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu - pobierzOpublikował: Artur Markut
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Mirosława Piesik
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 852