A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawka

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

  • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - pobierz
  • Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
  • Informacja o stanie mienia - pobierz
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz
  • Informacja dodatkowa - pobierz
  • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - pobierz
  • Załącznik nr 1 - Zasady rachunkowości - pobierz
  • Załącznik nr 2 - Zakres zmian w majątku trwałym w 2019 roku - pobierz
  • Załącznik nr 3 - Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu - pobierz
  • Załączniki inne - pobierz


Opublikował: Artur Markut
Publikacja dnia: 04.05.2021
Podpisał: Mirosława Piesik
Dokument z dnia: 04.05.2021
Dokument oglądany razy: 1 827